De duurzame optelsom_aardwarmte Ede

Vervolgstappen

Na bekend worden van de locatie en het informeren van omwonenden en andere belanghebbenden volgens bovenstaande communicatielijn, volgen er nog nadere geologische onderzoeksresultaten. Het projectteam beoordeelt vervolgens de voortgang, en dient voor het vervolg groen licht te geven. Hierna is het zaak een aanvraag Omgevingsvergunning te doen. De looptijd hiervan bedraagt naar verwachting ongeveer 6 à 9 maanden. Op de (aanvraag) omgevingsvergunning zijn inspraakmogelijkheden van toepassing.
Geluidsisolerende hekken Aardwarmte Ede
Gesprek met omgevingsmanager Aardwarmte Ede

Communicatie tijdens de opsporingsfase

Na het verkrijgen van de omgevingsvergunning kan de daadwerkelijke opsporing beginnen. De opsporingsfase lijkt een beetje op de bouwfase van een nieuwbouwproject, de fase duurt 6 à 12 maanden en begint met de aanleg van het doublet. Net als bij een bouwproject kan er tijdens de opsporingsfase enige hinder zijn, zoals van licht, geluid, uitzicht en vervoersbewegingen. Gedurende de boorperiode zullen er verschillende maatregelen worden getroffen om overlast tot een minimum te beperken:

Gedurende de opsporingsfase houden we omwonenden en alle overige geïnteresseerden op de hoogte via deze website en de media. Tijdens de opsporingsfase is ons telefoonnummer 085 – 049 11 95 alle 24 uur per dag bereikbaar. Via onze omgevingsmanager en bijeenkomsten blijven we met de omwonenden in gesprek.

Wij kunnen ons goed voorstellen dat u na het lezen hiervan vragen heeft. Bekijk de veelgestelde vragen en/of neem contact met ons op via info@aardwarmteinede.nl