De duurzame optelsom_aardwarmte Ede

Vervolgstappen

De locatie wordt bekend wanneer de Stimulering Duurzame Energieproductie (de SDE++ subsidie) is toegekend aan het project. We gaan dan over in de fase van de Aanvraag Omgevingsvergunning. Deze fase duurt ongeveer 6 à 9 maanden. Na het verkrijgen van deze vergunning kan de daadwerkelijke opsporing beginnen. De opsporingsfase lijkt een beetje op de bouwfase van een nieuwbouwproject, de fase duurt 6 à 12 maanden en begint met de aanleg van het doublet. Net als bij een bouwproject kan er tijdens de opsporingsfase enige hinder zijn van licht, geluid, zicht en vervoersbewegingen). Gedurende de boorperiode zullen er verschillende maatregelen worden getroffen om overlast tot een minimum te beperken:
Geluidsisolerende hekken Aardwarmte Ede

Overlastbeperkende maatregelen

Volgt

Gesprek met omgevingsmanager Aardwarmte Ede

Communicatie tijdens de opsporingsfase

 

Gedurende de opsporingsfase houden we omwonenden en alle overige geïnteresseerden op de hoogte via deze website en de media. Tijdens de opsporingsfase is ons telefoonnummer 24 uur per dag bereikbaar. Via onze omgevingsmanager blijven we met de omwonenden in gesprek.

Wij kunnen ons goed voorstellen dat u na het lezen hiervan vragen heeft. Bekijk de veelgestelde vragen en/of neem contact met ons op via info@aardwarmteinede.nl