Zijn er mogelijk seismologische gevolgen?

Het opsporen van warmte wordt soms spannend gevonden vanwege associaties met aardbevingen. Dat menselijk handelen in de ondergrond trillingen en aardbevingen kan veroorzaken, zien we in Groningen. De krachten die een aardwarmte-boring of -bron op de ondergrond uitoefent, zijn echter te klein om (circa 2,5 kilometer ‘hoger’) tot voelbare trillingen aan het maaiveld te leiden. Ook gedurende de exploitatie van aardwarmte zijn de drukverschillen nihil, omdat er geen materie uit de ondergrond verdwijnt, waardoor het ontstaan van trillingen zeer onwaarschijnlijk is. Aardwarmteboringen kunnen bevingen veroorzaken; bij (de ca. 20 vergelijkbare) projecten in Nederland is dit nog niet voorgekomen.