Welke veiligheidsmaatregelen worden er genomen?

Lees alles over de veiligheidseisen, het toezicht en de manieren waarop risico’s beperkt worden op:  allesoveraardwarmte.nl/veiligheid