Wat merkt de omgeving van een aardwarmte-opsporing?

Het aanleggen van een warmte-doublet kan enige hinder opleveren voor de omgeving. Het installeren van de toren inclusief hulpinstallaties duurt enkele weken duren en vindt veelal overdag plaats. Het boren zélf vindt 24 uur per dag plaats. Boren produceert geluid, denk hierbij hoofdzakelijk aan de lift (het huiswerktuig), boorstangen en het gebruik van pompen. De boorkop gaat diep genoeg in de grond om geen overlast te veroorzaken. Daarnaast zijn er de verkeersbewegingen van de aan- en afvoer van materialen. De twee boringen duren naar verwachting 6 tot 12 maanden. Bij het boren wordt hinder voor de omgeving tot een minimum te beperkt. Bovendien gelden wettelijke eisen waarop het projectteam zelf toeziet, maar ook door externe partijen op gecontroleerd wordt. Diverse overlastbeperkende maatregelen worden in deze fase door het projectteam standaard toegepast.