Wat is het uitzicht van de warmte-locatie?

Wanneer de warmte-locatie zich in de directe nabijheid van woningen bevindt, kan ervoor gekozen worden geluiddempende muren langs de gehele omtrek van de locatie te plaatsen. Dit voorkomt onnodige geluids- en lichtvervuiling voor de nabije omgeving, terwijl genoemde muren bovendien het zicht op de boorwerkzaamheden wegnemen. Een warmte-locatie waar warmte opgespoord wordt, is vergelijkbaar met een bouwlocatie. Bij aardwarmte is er dus mogelijk zicht op de geluidsdempende muren, waarboven een toreninstallatie uitsteekt (ca. 30 meter). Als er succesvol warmte is opgespoord, wordt er rondom de warmte-winlocatie een visueel aantrekkelijker, toekomstbestendig gebouw geplaatst.