Wat is het uitzicht van de warmte-locatie?

Een warmte-locatie waar warmte (gedurende de eerste 6 à 12 maanden) opgespoord wordt, is vergelijkbaar met een bouwlocatie. Bij aardwarmte is er (lokatie-afhankelijk) mogelijk zicht op de geluidsdempende muren / hekken, waarboven een toreninstallatie uitsteekt. Deze toreninstallatie heeft een totale lengte ca. 30 meter. Als er succesvol warmte is opgespoord, wordt er rondom de warmte-winlocatie een visueel aantrekkelijker, toekomstbestendig gebouw geplaatst, qua uiterlijk naar verwachting vergelijkbaar met een ‘gymzaal’.