Wat doet de toezichthouder SodM?

Voor projecten die warmte winnen van een diepte van 500 meter, of meer, geldt de Mijnbouwwet en is er een vergunningsplicht. De kans bestaat namelijk dat er bij een aardwarmteproject olie en/of gas worden aangetroffen en daarom zijn dezelfde voorzorgsmaatregelen van toepassing als bij projecten in de olie- en gasindustrie. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is de toezichthouder voor álle mijnbouwactiviteiten, dus ook voor aardwarmte. Ze zijn gevestigd in Den Haag. Meer informatie is te vinden op www.sodm.nl 

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) houdt zich bij het monitoren van aardwarmteprojecten voornamelijk bezig met de volgende onderwerpen:

  • Het beoordelen van werkplannen, veiligheidsplannen en het zorgsysteem dat bij een aardwarmtebron hoort;
  • Het voorkomen van aardbevingen;
  • Inzicht hebben in de toestand/integriteit van putten;
  • Veilige opvang en verwerking van water dat vrijkomt bij het testen van de putten;
  • Zorg dragen dat exploratie en winning van aardwarmte zo veilig mogelijk gebeurt.

SodM geeft daarom advies over de vergunningsaanvragen vanuit de Mijnbouwwet en houdt toezicht op de boorontwerpen, -programma’s en de projectaanpak. (https://www.sodm.nl/onderwerpen/aardwarmte)