Over ons

Aardwarmte Ede B.V. wil de aardwarmte die van nature in de bodem aanwezig is, opsporen en duurzaam inzetten als bron op het Edese slimme groene warmtenet van Warmtebedrijf Ede. Zo kunnen nog meer Edese bedrijven en huishoudens gebruik maken van duurzame ruimteverwarming en warm tapwater. Het benutten van aardwarmte is niet nieuw: in Nederland zijn er inmiddels ca. 20 soortgelijke projecten succesvol gerealiseerd. Ook in het buitenland is ruim ervaring opgedaan met dergelijke projecten. Deze reeds opgedane kennis hopen wij straks succesvol in Ede te gaan toepassen.

Consortium Aardwarmte Ede
Energie voor Elkaar is met partner Tullip Energy Exploration & Development BV een aardwarmte-project gestart in Ede. Samen met EBN vormen zij straks het consortium Aardwarmte Ede.

Energie voor Elkaar
Energie voor Elkaar is een platform van organisaties en bedrijven die zich richten op een haalbare en betaalbare versnelling van de energietransitie. Door het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van slimme groene warmtenetten. Daarmee leveren we warmte uit beschikbare of te ontwikkelen lokale warmtebronnen. Zo verduurzamen we, op basis van vrije keuze, tot aansluiten van hele straten, wijken en steden in de vrom van aangesloten woningen, bedrijven, monumenten, sportaccommodaties, scholen etc. We maken bedrijven, non-profitorganisaties, particulieren en overheden collectief en op zeer duurzame wijze aardgasvrij. www.energievoorelkaar.nu

Warmtebedrijf Ede is één van de bedrijven van het platform van Energie voor Elkaar en eigenaar en beheerder van het slimme groene warmtenet in Ede waarop de Edese aardwarmte benut zal worden: www.warmtebedrijfede.nl

Tullip Energy Exploration & Development B.V.
Partner in het project is Tullip Energy Exploration & Development BV . In het kader van de geothermische concessie in Ede, neemt Tullip Energy de rol van operator op zich. Als zodanig wordt Tullip Energy verantwoordelijk voor alle puttechniek, reservoirtechniek, putconstructie, putoperaties en onderhoud. www.tullipenergy.com

Energie Beheer Nederland B.V. (EBN)
Na het verlenen van de opsporingsvergunning door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, zal ook Energie Beheer Nederland B.V. (EBN) toetreden tot dit samenwerkingsverband. EBN is als beleidsdeelneming volledig eigendom van de Nederlandse staat. Zij voeren gedeeltes van het klimaat- en energiebeleid uit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Tot 2016 richtte EBN zich hoofdzakelijk op het opsporen, winnen en opslaan van gas en olie. Tegenwoordig is EBN een van de drijvende krachten achter de energietransitie in Nederland. EBN heeft diepgaande kennis van de Nederlandse ondergrond en vervult een sleutelrol bij het verbinden van private en publieke partijen in de energiesector. Specifiek voor aardwarmte in Nederland draagt EBN bij aan het veilig en verantwoord versnellen van aardwarmte als belangrijke pijler in de duurzame warmtevoorziening. www.ebn.nl