Logo EVE transparant

Platform Energie voor Elkaar

Energie voor Elkaar is een platform van organisaties en bedrijven die zich richten op een haalbare en betaalbare versnelling van de energietransitie. Door het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van slimme groene warmtenetten. Daarmee leveren we warmte uit beschikbare of te ontwikkelen lokale warmtebronnen. Zo verduurzamen we, op basis van vrije keuze, tot aansluiten van hele straten, wijken en steden in de vrom van aangesloten woningen, bedrijven, monumenten, sportaccommodaties, scholen etc. We maken bedrijven, non-profitorganisaties, particulieren en overheden collectief en duurzame wijze aardgasvrij. www.energievoorelkaar.nu

logo-tullip-energy

Tullip Energy

Tullip Energy Exploration & Development B.V.
Partner in het project is Tullip Energy Exploration & Development BV . In het kader van de geothermische concessie in Ede, neemt Tullip Energy de rol van operator op zich. Als zodanig wordt Tullip Energy verantwoordelijk voor alle puttechniek, reservoirtechniek, putconstructie, putoperaties en onderhoud. www.tullipenergy.com

Logo EBN

EBN – Energie Beheer Nederland

Na het verlenen van de opsporingsvergunning door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, zal ook Energie Beheer Nederland B.V. (EBN) toetreden tot dit samenwerkingsverband. EBN is als beleidsdeelneming volledig eigendom van de Nederlandse staat. Zij voeren gedeeltes van het klimaat- en energiebeleid uit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Tot 2016 richtte EBN zich hoofdzakelijk op het opsporen, winnen en opslaan van gas en olie. Tegenwoordig is EBN een van de drijvende krachten achter de energietransitie in Nederland. EBN heeft diepgaande kennis van de Nederlandse ondergrond en vervult een sleutelrol bij het verbinden van private en publieke partijen in de energiesector. Specifiek voor aardwarmte in Nederland draagt EBN bij aan het veilig en verantwoord versnellen van aardwarmte als belangrijke pijler in de duurzame warmtevoorziening. www.ebn.nl

Warmtebedrijf Ede is één van de bedrijven van het platform van Energie voor Elkaar en eigenaar en beheerder van het slimme groene warmtenet in Ede waarop de Edese aardwarmte benut zal worden: www.warmtebedrijfede.nl