Nieuws:

‘Aardwarmte voor Ede veelbelovend’

Persbericht van de gemeente Ede: 15 november 2022

EDE – In de gemeente Ede wordt gezocht naar mogelijkheden om gebruik te maken van aardwarmte. Dit gebeurt door verschillende organisaties: Provincie Gelderland, Energie Beheer Nederland en Aardwarmte Ede B.V.

Wethouder Arnold Versteeg: “Voordat aardwarmte kan worden ingezet moet nog veel en nauwkeurig onderzocht worden. De gemeente houdt de ontwikkelingen op het gebied van aardwarmte goed bij en voert overleg met de verschillende organisaties.

Provinciaal onderzoek
Uit provinciaal onderzoek blijkt dat de omgeving van Ede kansrijk is voor aardwarmte. Vooral een gebied rondom en ten zuiden van de A12 en een deel ten westen van de A30 zou kansen bieden. In het onderzoek is de ondergrond onderzocht en zijn de belangrijkste belemmeringen bekeken. Ook is nagegaan waar de aardwarmte voor gebruikt kan worden.

Momenteel zijn twee organisaties binnen de gemeente bezig op het gebied van aardwarmte, Energie Beheer Nederland en Aardwarmte Ede B.V.

Energie Beheer Nederland
Energie Beheer Nederland (EBN) doet onderzoek naar de ondergrond in meerdere gebieden. Dit gebeurt met het SCAN programma. EBN wil in de regio Ede-Veenendaal- Renswoude nog een vervolgonderzoek uitvoeren om meer informatie te krijgen over de ondergrond. Onderdeel van dit vervolgonderzoek is een onderzoeksboring. Deze boring gaat tot ongeveer 1350 m diepte en duurt 4 maanden. Daarna wordt de locatie in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Op dit moment zoekt EBN naar een geschikte locatie voor deze onderzoeksboring. Om de onderzoeksboring uit te voeren zal EBN een omgevingsvergunning aan moeten vragen. Die zal op zijn vroegst in het eerste kwartaal van 2023 worden aangevraagd. De boring zelf kan dan eind 2023 of begin 2024 starten.

Aardwarmte Ede B.V
In de gemeente Ede is Aardwarmte Ede B.V. actief bezig met de ontwikkeling van aardwarmte-projecten. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat verleende Aardwarmte Ede B.V. in 2020 een opsporingsvergunning voor aardwarmte. Op dit moment doet Aardwarmte Ede B.V. geologisch onderzoek. Daarbij gebruikt zij onder andere gegevens uit het SCAN-programma. In 2023 wordt mogelijk duidelijk of het winnen van aardwarmte haalbaar is en welke locatie(s) in Ede hiervoor geschikt zijn. Voor een eventuele proefboring en winningsvergunning heeft Aardwarmte Ede B.V. een omgevingsvergunning nodig. Het vergunningstraject zal op zijn vroegst in de loop van 2023 starten, een eventuele proefboring zou in dat geval dan rond 2026 uitgevoerd kunnen worden.


Aardwarmtepotentie in Gelderland

Ede – 27 mei 2022
De provincie Gelderland heeft onderzoek laten doen naar de potentie voor aardwarmte in Gelderland. De ondergrond bij Nijmegen, Ede en Tiel lijkt hiervoor prima geschikt te zijn, zo wijst het onderzoek volgens De Gelderlander (27-05) uit.

Aardwarmte Ede BV heeft al in 2018 een opsporingsvergunning voor Ede aangevraagd. Deze is in 2020 aan Aardwarmte Ede verleend. Tussen 2020 en 2022 is nader geologisch onderzoek gedaan om de kansrijke ondergrondse locatie(s) in detail in kaart te brengen.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de interpretatie van de meetgegevens die voortkomen uit het landelijke onderzoek van SCAN Aardwarmte (EZK, EBN en TNO). Aardwarmte Ede hoopt de onderzoekslocatie in Ede binnen enkele maanden bekend te kunnen maken. In Ede is aardwarmte kansrijk omdat het afgezet kan worden op een bestaand warmtenet van voldoende grootte. Het doel is dan ook de aardwarmte straks te leveren aan het slimme groene warmtenet van Warmtebedrijf Ede, die haar ondergrondse warmteinfrastructuur doorlopend uitbreidt.

Lees hier het (Premium)artikel van de Gelderlander.

Status-update Q1 – 2022

Dinsdag 08 februari – 2022

SCAN Aardwarmte (https://scanaardwarmte.nl/) heeft het onderzoek naar de ondergrond in Ede afgerond. Aardwarmte Ede BV is in afwachting van de resultaten van dit onderzoek. Hiermee kan zij de meest kansrijke ondergrondse locatie voor aardwarmtewinning in Ede vaststellen. De resultaten worden verwacht in het derde kwartaal van 2022.

Afhankelijk van de ondergrondse locatie, zal de bovengrondse opsporingslocatie vastgesteld worden. Omwonenden worden hierover op dat moment geïnformeerd. Wij gaan graag het gesprek met u als omwonende aan, waarbij er, behalve voor vragen, ook ruimte is voor uw opmerkingen en suggesties.

Opsporingsvergunning voor proefboringen aardwarmte in Ede

dinsdag 9 juni 18:27 – 2020  

EDE – Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat verleent Aardwarmte Ede de opsporingsvergunning voor proefboringen naar aardwarmte in de gemeente Ede.

Aardwarmte is een duurzame warmtebron die binnen vier jaar aangesloten kan worden op het gerealiseerde Slim Groen Warmtenet in Ede. ,,De locaties van deze proefboringen worden in samenspraak met de gemeente bepaald”, schrijft Aardwarmte Ede in een persbericht.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft na een traject van bijna twee jaar de opsporingsvergunning verleend om op 40 vierkante kilometer op drie locaties proefboringen naar aardwarmte te verrichten. Uit verschillende vooronderzoeken bleek dat er aardwarmtebronnen onder Ede liggen. ,,Bij succesvolle boringen wordt de aardwarmte aangesloten op het inmiddels gerealiseerde Slimme Groene Warmtenet.”

Om de aardwarmte te bereiken, gaat er ongeveer 2,5 a 3 kilometer diep geboord worden. Hiermee worden temperaturen van 80 á 90 graden uit de bodem gehaald. In Nederland zijn volgens Aardwarmte Ede vergelijkbare boringen succesvol verlopen. ,,Vooronderzoek wijst uit dat geothermie een belangrijke rol in onze duurzame warmtemix kan spelen”, aldus Valentijn Kleijnen, directeur Warmtebedrijf Ede. ,,We willen de garantie van een succesvolle innovatie zodat we Ede zo snel mogelijk kunnen voorzien van de meest duurzame warmtemix.”

De ontwikkeling van het Slim Groen Warmtenet in de afgelopen jaren, maakt het mogelijk om innovaties als aardwarmte te gaan benutten. Nu het warmtenet een groot aantal afnemers heeft en een gesloten warmterotonde vormt, is het mogelijk om warmtebronnen zoals aardwarmte makkelijk aan- en los te koppelen. ,,Het Slim Groen Warmtenet maakt het mogelijk om in warme zomers alle warmte uit aardwarmte te leveren, voor bijvoorbeeld het douchen. Er wordt nooit méér warmte gewonnen dan dat er nodig is. Zo vindt er efficiënte en vraaggestuurde warmtelevering plaats en gooien we niets weg.”