Initiatiefnemers

Aardwarmte Ede
is samen met Partner Tullip Energy een aardwarmte-project gestart in Ede. Het betreft hier reguliere aardwarmte, gewonnen op ca. 2500 m diepte. Het Edese project staat los van het ultradiepe geothermie (UDG) project (op 6000 meter diepte) van Parenco te Renkum. De warmte die door Aardwarmte Ede BV opgespoord en te zijner tijd gewonnen wordt, zal worden afgezet op het slimme groene warmtenet van Warmtebedrijf Ede.

Tullip Energy Exploration & Development BV
Partner in het project is Tullip Energy Exploration & Development BV ; een onafhankelijk Nederlands energiebedrijf dat actief is op de markt voor koolwaterstoffen en hernieuwbare stroomopwaartse energie. Koolwaterstoffen zijn olie en gas, terwijl de hernieuwbare energie voornamelijk geothermisch is, waarbij ook zonne- en windenergie belangrijk zijn in hun portfolio. In het kader van de geothermische concessie in Ede, neemt Tullip Energy de rol van operator op zich. Als zodanig wordt Tullip Energy verantwoordelijk voor alle puttechniek, reservoirtechniek, putconstructie, putoperaties en onderhoud.

Energie Beheer Nederland B.V. (EBN)
Na het verlenen van de opsporingsvergunning door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, zal ook Energie Beheer Nederland B.V. (EBN) toetreden tot dit samenwerkingsverband. EBN is als beleidsdeelneming volledig eigendom van de Nederlandse staat. Zij voeren gedeeltes van het klimaat- en energiebeleid uit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Tot 2016 richtte EBN zich hoofdzakelijk op het opsporen, winnen en opslaan van gas en olie. Tegenwoordig is EBN een van de drijvende krachten achter de energietransitie in Nederland. EBN heeft diepgaande kennis van de Nederlandse ondergrond en vervult een sleutelrol bij het verbinden van private en publieke partijen in de energiesector. Specifiek voor aardwarmte in Nederland draagt EBN bij aan het veilig en verantwoord versnellen van aardwarmte als belangrijke pijler in de duurzame warmtevoorziening.