Informatie

Het omwonenden-panel  – De aardwarmtelocatie is op dit moment nog onbekend.
Op het moment dat de warmtelocatie bekend wordt en u een direct omwonende bent,  kunt u zich als afvaardiging van de wijk aanmelden voor het Omwonendenpanel. U bent ‘de ogen en oren’ van de wijk m.b.t. het aardwarmteproject. Met het panel wordt regelmatig overleg gevoerd om de projectvoortgang te bespreken, vragen te beantwoorden, de algehele sfeer te peilen en uw inspraak te vragen.  U kunt uw interesse hiervoor aangeven via info@aardwarmteinede.nl o.v.v. ‘Omwonendenpanel Aardwarmte’, uw naam en uw adres.

Bij een groot aantal aanmeldingen maakt Aardwarmte Ede een selectie die de wijk volgens ons het beste representeert.

Informatie-avond voor omwonenden`- De locatie is op dit moment nog onbekend.
Samen met het omwonendenpanel wordt vervolgens een informatie-avond georganiseerd voor alle direct omwonenden. De omwonenden-informatieavond vindt plaats o.b.v. de op dat moment geldende Coronamaatregelen.  Direct omwonenden ontvangen hiervoor te zijner tijd een uitnodiging. 

Onder het kopje Veelgestelde vragen’ vindt u mogelijk het antwoord op uw vraag.
Stel uw overige vragen per mail aan info@aardwarmteinede.nl