Fasering Aardwarmte

Fase 1 | Verkennen

De eigenschappen van de ondergrond moeten geschikt zijn om aardwarmte te kunnen winnen. Om te bepalen waar aardwarmte (technisch) winbaar is, heeft Aardwarmte Ede, samen met Tullip Energy en het Geothermal Exploration Team (GET) in een eerder stadium de ondergrond in Ede onderzocht. Op basis van nader geologisch onderzoek door SCAN wordt een geschikte locatie bepaald.

Een voorwaarde om aardwarmte te kunnen winnen is de directe nabijheid van het gebied waar het zal worden gebruikt. Het slimme groene warmtenet in Ede wordt doorgelegd tot aan de winningsbron, waar het de bedoeling is dat ook de direct omliggende woningen een aansluiting krijgen.

Fase 2 | Opsporen

In 2020 zijn de aardwarmte-opsporings- en -omgevingsvergunningen voor Ede afgegeven. Voordat er op locatie gestart kan worden met het opsporen van warmte, dient de bijbehorende SDE++ subsidie aangevraagd te worden.

Eerst wordt een tijdelijke toren van (ca. 30 meter hoog) geplaatst en kan de warmte-opsporing beginnen door een tweetal putten aan te leggen. Deze twee putten samen heten een doublet en vormen de warmteproductielocatie. Dit proces duurt ongeveer 6 tot 12 maanden. Tijdens het opsporen worden voortdurend metingen gedaan en monsters genomen. Hiermee controleert Aardwarmte Ede continu of de resultaten overeenkomen met de verwachtingen uit de onderzoeken in de verkenningsfase.

Na 6 tot 12 maanden verdwijnt de tijdelijke toren. Wanneer er succesvol warmte is opgespoord, komt er een gebouw ter grootte van een kleine gymzaal om de putten heen. Hiermee wordt de warmtewinning qua geluid en qua zicht aan omwonenden onttrokken.

Fase 3 | Winnen

Zodra er succesvol warmte in Ede is opgespoord, start de fase van het winnen. Na het verkrijgen van de benodigde vergunningen hiervoor, kan de warmte daadwerkelijk gedistribueerd worden naar de eindgebruikers van het slimme groene warmtenet in Ede van Warmtebedrijf Ede. Hun groene warmte voor ruimteverwarming en warm tapwater wordt dus steeds duurzamer, zonder dat ze daar iets voor hoeven doen en zonder hiervoor extra te hoeven betalen.

Fase 4 | Opruimen

Een doublet kan ongeveer 30 jaar warmte leveren. De projectgroep bekijkt de technische mogelijkheden om de levensduur van de bron mogelijk te verlengen. Als de put niet langer voldoende produceert, wordt de locatie in principe opgeruimd. Dan wordt de locatie bovengronds in oude staat hersteld, tenzij hierover met de grond-eigenaar andere afspraken worden gemaakt.