Duurzaamheid

Hoe duurzaam is Aardwarmte?

Geothermie wordt gezien als een van de schoonste bronnen van duurzame warmte. Maar hoeveel CO2-uitstoot produceren een geothermiebron en de warmtenetten daadwerkelijk? TNO deed onderzoek (december 2020) en zet in een whitepaper de feiten op een rij. Lees hier meer
 
In Nederland ligt de gemiddelde jaarproductie per bron op circa 180.000 GJ. De besparing op CO2-uitstoot bedraagt per project circa 10.000 ton/jaar (5.500.000 m3 aardgas).
 
Aardwarmteprojecten hebben een ‘energetische terugverdientijd’ van enkele maanden: in die periode is de CO2 die werd veroorzaakt door de benodigde staalproductie, het  boren etc. terugverdiend door de besparing op fossiele energie (aardgas). Bron: https://allesoveraardwarmte.nl

Hoe lang gaat een doublet mee?

Het Expertise Centrum Warmte zegt hierover:  
Door de productie van aardwarmte koelt op de lange termijn (30-40 jaar) de ondergrond lokaal af rondom de injectieput. Als reactie op de afkoeling zal warmte toestromen uit de omgeving. Dit gebeurt al tijdens de productiefase van een project. Wanneer de temperatuur van het geproduceerde water te ver daalt zodat de productie wordt gestopt, kun je misschien vanaf dezelfde locatie een nieuwe put boren om verder te gaan met de winning van aardwarmte. Het afgekoelde gebied krijgt dan de tijd om weer op te warmen. Hoe lang het duurt voor het gebied weer is opgewarmd na het stoppen van een project, hangt af van de omstandigheden. Naar verwachting is dat ongeveer enkele tientallen jaren.

Bron: www.expertisecentrumwarmte.nl (van o.a. VNG en EZK)

Willen we in Nederland elektriciteit gaan opwekken met aardwarmte?

In principe niet. De factsheet ‘Elektriciteit uit aardwarmte’ geeft antwoorden.

Kan aardwarmte opraken?

Nee, de aarde is namelijk net zo’n vrijwel onuitputtelijke energiebron als de zon. Onze aardbol is binnenin enorm heet. De temperatuur van de aardkern ligt rond de 6.000 graden Celsius. Daaromheen zit – van binnen naar buiten – de aardmantel en de aardkorst waarop wij wonen. De kans dat massale inzet van aardwarmteprojecten de aardwarmte gaat uitputten is uit te sluiten.