Vragen over de omgeving van het aardwarmte-project

Waar in Ede is de warmtelocatie?

Van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft Aardwarmte Ede B.V. in 2023 een SDE++ subsidie verkregen voor de locatie Maanderdijk 3-5, ter hoogte van de afrit van de snelweg A12.

Wat merkt de omgeving tijdens de bouw / opsporingsfase?

Het aanleggen van een warmte-doublet is vergelijkbaar met een (woning-)bouwproject en kan vergelijkbare hinder opleveren voor de omgeving. De aanleg duurt naar verwachting 6 tot 12 maanden. Daarna is de impact op de omgeving voorbij.
 
De overlast tijdens de bouw-/opsporings-fase is nog het best te vergelijken met die van een bouwlocatie, in termen van geluid, zicht en vervoersbewegingen. Bij het boren wordt hinder voor de omgeving tot een minimum beperkt. Er gelden wettelijke eisen waarop door externe partijen gecontroleerd wordt. Standaard past het projectteam in deze fase diverse overlastbeperkende maatregelen toe.
 
Het installeren van de toren inclusief hulpinstallaties duurt enkele weken en vindt veelal overdag plaats. Het boren zélf vindt vervolgens 24 uur per dag plaats. Deze fase produceert voornamelijk geluid, denk hierbij hoofdzakelijk aan het gebruik van (de bovengrondse) pompen. De boorkop zelf gaat diep genoeg in de grond om geen overlast te veroorzaken. Daarnaast is er gedurende de 6 a 12 maanden aanleg sprake van vervoersbewegingen voor de aan- en afvoer van materialen. 

Wat merkt de omgeving tijdens de productie- / Winningsfase?

Zodra de winning start, merken omwonenden er nauwelijks nog iets van. Op het terrein van ca. 30 bij 30 meter wordt een ‘gymzaal-achtig’ gebouw over de boorlocatie geplaatst van ca. 20 bij 20 bij 12 meter. De pompen van de winningsinstallatie produceren op dat moment enig geluid, maar dat is niet hoorbaar buiten de hekken. Enkele malen per maand brengt een vrachtwagen technische materialen en hulpstoffen of haalt afvalstoffen op.

Wat is het uitzicht tijdens warmte-opsporing?

Een warmte-locatie waar warmte (gedurende de eerste 6 à 12 maanden) opgespoord wordt, is vergelijkbaar met een bouwlocatie. Bij aardwarmte is er (lokatie-afhankelijk) mogelijk zicht op de geluidsdempende muren / hekken, waarboven een toreninstallatie uitsteekt. Deze toreninstallatie heeft een totale lengte ca. 30 meter. Als er succesvol warmte is opgespoord, wordt er rondom de warmte-winlocatie een visueel aantrekkelijker, toekomstbestendig gebouw geplaatst, qua grootte vergelijkbaar met een ‘gymzaal’.

Hoe gaan de werkverkeersstromen lopen?

Logistiek is een belangrijke aangelegenheid. In het geval van de warmte-winlocatie in Ede, is dit geen uitzondering. Werkverkeer zal op werkdagen zoveel mogelijk worden beperkt tot werktijden, met uitzondering van het noodzakelijke avond- en nachttransport. Er geldt een uitzondering voor dringende transporten op zaterdag; er vindt in principe geen transport op zondagen plaats.

Hoe worden afvalstoffen van de locatie verwijderd?

Tijdens de werkzaamheden tijdens de warmte-opsporing zal gebruik worden gemaakt van vloeistoffen, waarbij ook grote hoeveelheden gruis zal worden geproduceerd. Deze vloeistoffen en vaste stoffen worden op een verantwoorde manier verwerkt en op milieuvriendelijke wijze behandeld en verwijderd. Hierin wordt vanzelfsprekend de strikte regelgeving op dit gebied gevolgd.

Hoe ziet een aardwarmtewinnings-installatie eruit?

De aardwarmte-winningsinstallatie bevindt zich op een omheind terrein van ongeveer 30 bij 30 meter. Hierop staat een gebouw van ca. 20 bij 20 meter voor de installaties zoals pompen en filters, ruimten voor opslag en een kantoor. Vanuit de omgevingswet is de aardwarmte-ontwikkelaar verplicht om zorg te dragen voor een goede landschappelijke inpassing van het terrein en de gebouwen.

Het bovengrondse terrein waarop een aardwarmte installatie staat, bedraagt zo’n 30 bij 30 m.

Daarop bevinden zich:

– Het doublet dat bestaat uit een productie- en injectieput
– Warmtewisselaars & aansluiting warmtenet
– Pompen, filters, ontgassingsinstallatie en opslagvaten
– Gebouw: ruimten voor opslag van materialen en een kantoor, ongeveer twee  verdiepingen hoog.

Hoe worden omwonenden bij het project betrokken?

Omwonenden worden per brief en flyer geïnformeerd en uitgenodigd voor een persoonlijk (keukentafel-)gesprek. Ook volgen er omwonendenbijeenkomsten. Aardwarmte Ede blijft graag op de hoogte van wat er speelt. Input van omwonenden kan bijdragen aan verbeteringen binnen het project. Daarom vragen wij de omwonenden actief mee te denken en zijn wij tijdens kantooruren bereikbaar op 085 – 049 11 95 of per mail via info@aardwarmteinede.nl