Overige vragen

Hoe kan ik gebruikmaken van aardwarmte?

Om aardwarmte te benutten moet er in de buurt een warmtenet zijn. In Ede is dit het slimme groene warmtenet van Warmtebedrijf Ede. Dit is een leidingnet dat het warme water van de winningslocatie naar de Edese afnemers brengt en het afgekoelde water terugvoert naar de winningslocatie.
Een warmtenet is vergelijkbaar met centrale verwarming op het niveau van een wijk, bedrijventerrein of zelfs een hele stad. In plaats van zelf water te verwarmen met een cv-ketel komt er warm water vanuit de warmteleiding.
Informeer via deze link bij Warmtebedrijf Ede naar de mogelijkheden om aan te sluiten op aardwarmte

Welke succesvolle voorbeeldprojecten zijn er in Nederland?

Zie de volgende link op de website Alles over Aardwarmte

Hoe verhoudt dit project zich tot de Ultradiepe Geothermie in Renkum?

Parenco werkt aan ultradiepe geothermie in Renkum (www.aardwarmteindevallei.nl). De boring in Renkum en die in Ede hebben geen interferentie; dat wil zeggen dat ze elkaar op geen enkele wijze verstoren of beïnvloeden. Het concessiegebied van het aardwarmteproject in Ede beperkt zich tot de Edese gemeentegrenzen.

Waar kan ik terecht met vragen?

Staat uw vraag hier niet tussen? Stel deze dan svp per mail aan info@aardwarmteinede.nl

Hoeveel ervaring is er met aardwarmteprojecten?

Met zowel het boren naar als het winnen van aardwarmte is men bekend in Nederland. Vanuit de olie- en gaswereld zijn in ons land meer dan 1.000 putten veilig en verantwoord geboord. Sinds 2000 wordt in Nederland aardwarmte gewonnen. In peiljaar 2020 zijn er 24 locaties in ons land waar aardwarmte wordt gewonnen, daarnaast zijn op 20 locaties projecten in voorbereiding en bestaan er aanvullend voor 15 locaties zijn er plannen.

Is er in Nederland al een bron die aan woningen levert?

In Nederland bevindt zich één aardwarmtebron in de gebouwde stedelijke omgeving van Den Haag. Dit is de eerste bron die duurzame aardwarmte levert aan de woningen en gebouwen in de omgeving. Buitenlandse voorbeelden zijn München en Parijs. Zo wordt aardwarmte in de Franse hoofdstad al ruim veertig jaar succesvol toegepast voor het verwarmen van woningen. Daarnaast leveren sommige tuinders in het Westland op zeer beperkte schaal warmte aan bijvoorbeeld een appartementencomplex.

Hoe lang gaat een bron mee?

In het algemeen wordt er in het technisch ontwerp rekening gehouden met een levensduur van meer dan 30 jaar. Met behulp van degelijk onderhoud, reparaties en vervangingen kan de levensduur van een doublet nog verlengd worden.

Hoe werkt de SDE++ subsidie voor aardwarmte?

De SDE++ subsidie die is toegekend voor dit project is gemaximaliseerd op 15 jaar, en wordt jaarlijks uitgekeerd op basis van (te zijner tijd) daadwerkelijk geleverde duurzame energie. Als er geen aardwarmte wordt gewonnen, wordt er dus geen subsidie uitgekeerd. Ook wanneer de ACM-maximumprijzen voor groene warmte hoog zijn, dan vervalt de subsidie. De SDE++ fungeert in deze dus als een soort garantie dat de (realisatie van) het aardwarmteproject terugverdiend kan worden, maar uitsluitend bij lage energieprijzen, zodat de initiatiefnemer geen verlies hoeft te maken. Deze constructie zorgt ervoor dat er concurrerende tarieven voor groene alternatieven kunnen worden gerekend, ten opzichte van de huidige, fossiele energie.