Overige vragen

Wat is er nodig om gebruik te maken van aardwarmte?

Om aardwarmte te benutten moet er in de buurt een warmtenet zijn. In Ede is dit het slimme groene warmtenet van Warmtebedrijf Ede. Dit is een leidingnet dat het warme water van de winningslocatie naar de Edese afnemers brengt en het afgekoelde water terugvoert naar de winningslocatie.
Een warmtenet is vergelijkbaar met centrale verwarming op het niveau van een wijk, bedrijventerrein of zelfs een hele stad. In plaats van zelf water te verwarmen met een cv-ketel komt er warm water vanuit de warmteleiding.
Informeer via deze link bij Warmtebedrijf Ede naar de mogelijkheden om aan te sluiten op aardwarmte

Welke succesvolle voorbeeldprojecten zijn er in Nederland?

Zie de volgende link op de website Alles over Aardwarmte

Hoe verhoudt dit project zich tot de Ultradiepe Geothermie in Renkum?

Parenco werkt aan ultradiepe geothermie in Renkum (www.aardwarmteindevallei.nl). De boring in Renkum en die in Ede hebben geen interferentie; dat wil zeggen dat ze elkaar op geen enkele wijze verstoren of beïnvloeden. Het concessiegebied van het aardwarmteproject in Ede beperkt zich tot de Edese gemeentegrenzen.

Waar kan ik terecht met vragen?

Staat uw vraag hier niet tussen? Stel deze dan svp per mail aan info@aardwarmteinede.nl