Brochures en websites

Brochure: Hoe werkt Aardwarmte? – bron: hoewerktaardwarmte.nl

Brochure: Boren naar Aardwarmte – bron: Platform Geothermie

Brochure: Aardwarmte in Warmtenetten – bron: Stichting Warmtenetwerk

Brochure: Toezicht door Staatstoezicht op de Mijnen – bron: www.sodm.nl

Brochure: Aardwarmte en aardbevingen – bron: Platform Geothermie

Brochure: Aardwarmte en grondwater – bron: Platform Geothermie

Websites:

www.allesoveraardwarmte.nl